رند کردن اعداد با الگوریتم رند به سمت عدد زوج در SQL

تابع Math.Round در سی شارپ وظیفه گرد کردن یک عدد اعشار به نزدیکترین مقدار صحیح را دارد. در مواقعی که عدد اعشاری ما دقیقا وسط 2 عدد باشد (مثلا 2.5 یا 3.5)، تابع Round بصورت پیشفرض از الگوریتمی مشهور به "Banker's rounding" استفاده می کند.