نحوه آپلود فایل به سرور از طریق ftp در ASP.net

گاهی اوقات نیاز هست که از طریق کد، فایل مورد نظر را روی سرور مجزا و با استفاده از اطلاعات ftp آپلود کنیم. در این مقاله، قطعه کدهای لازم برای انجام چنین کاری نوشته می شوند. قطعه کدها به زبان C# نوشته شده اند.

بررسی فرمت فایل آپلودی با استفاده از جی کوئری در ASP.net

بررسی فرمت فایل های آپلودی، قبل از ارسال فرم به سرور توسط جی کوئری، میتواند سرعت و عملکرد سایت را بهتر کند. در اینجا از قطعه کدی برای بررسی فایل انتخاب شده استفاده می کنیم.