دلایل موفقیت یک فروشگاه اینترنتی

مهم ترین ویژگی فروشگاه های آنلاین این است که در تمام ساعات شبانه روز در دسترس هستند و امکان خرید از آنها در هر زمان فراهم است. اما آیا این تنها موردی است که به موفقیت یک فروشگاه کمک می کند؟