بررسی فرمت فایل آپلودی با استفاده از جی کوئری در ASP.net

بررسی فرمت فایل های آپلودی، قبل از ارسال فرم به سرور توسط جی کوئری، میتواند سرعت و عملکرد سایت را بهتر کند. در اینجا از قطعه کدی برای بررسی فایل انتخاب شده استفاده می کنیم.