نحوه آپلود فایل به سرور از طریق ftp در ASP.net

گاهی اوقات نیاز هست که از طریق کد، فایل مورد نظر را روی سرور مجزا و با استفاده از اطلاعات ftp آپلود کنیم. در این مقاله، قطعه کدهای لازم برای انجام چنین کاری نوشته می شوند. قطعه کدها به زبان C# نوشته شده اند.