سفارش طراحی سایت

برای ثبت سفارش، لطفا فرم زیر را پر کنید. پس از تکمیل فرم می توانید هزینه پیش پرداخت را بصورت آنلاین پرداخت نمایید.

هزینه مبلغ کل:
-
مبلغ پیش پرداخت: -


* تمامی وبسایت ها بصورت آزادکاری (شخصی و گروهی) توسط اعضای انحصاری وبتینا طراحی می شوند.

مراحل سفارش طراحی سایت در وبتینا به شرح زیر است:

 • از طریق فرم زیر، اطلاعات سایت مدنظر خود را برای ما ارسال کنید، یا با ما تماس بگیرید
 • در رابطه با چگونگی طراحی وبسایت و قیمت طراحی سایت به شما مشاوره می دهیم
 • با تفاهم طرفین سفارش طراحی وب سایت انجام می پذیرد
 • 50٪ از مبلغ توافق شده از کارفرما دریافت می شود و قرارداد جاری می شود
 • قالب وب سایت طراحی شده و برای کارفرما فرستاده می شود
 • بعد از تائید قالب وب سایت ، پروژه ی طراحی وب سایت کارفرما طراحی و پیاده سازی می شود
 • پروژه ی نهائی کارفرما بر روی سرور قرار گرفته و برای تائید کارفرما فرستاده می شود
 • مشکلات فنی و ظاهری وب سایت ها برطرف می شود
 • پروژه ی کارفرما تحویل داده می شود
 • باقی مانده ی هزینه ی وب سایت کارفرما پرداخت می شود
 • مشاوره افزایش رتبه وبسایت به صورت مستمر به کارفرما داده می شود
 • پشتیبانی خطاهای احتمالی یا تغییرات مدنظر انجام می شود